کارگاه دانش افزایی مجموعه پارس و پارسه.


fazel ghanbarpor

مهندس غلام رضا دلگرم و برگزاری کارگاه دانش افزایی مجموعه پارس برازجان.

کارگاه دانش افزایی مجموعه پارس و پارسه

کارگاه دانش افزایی مربیان باشگاه پارس و آکادمی فوتبال پارسه برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی باشگاه پارس برازجان ،مهندس غلام رضا دلگرم مدرس رسمی فدراسیون فوتبال در این کارگاه آموزشی و دانش افزایی جدید ترین و مهمترین نکات فوتبال پایه را مورد بررسی و آموزش قرار داد.

 

 

 


دیدگاه ها
دیدگاه کاربران