نمایش یک غرور که همچنان ادامه دارد.


fazel ghanbarpor

راه برای پارس برازجان همچنان ادامه دارد.

نمایش یک غرور که همچنان ادامه دارد

پارس برازجان در حالی نایب قهرمان لیگ برتر نونهالان ایران شد که تا کنون هیچ تیمی در استان بوشهر موفق به کسب این افتخار نشده بود.

به گزارش روابط عمومی باشگاه پارس برازجان در روز فینال وقتی سوت پایان بازی زده شد ،اشک ها و لبخندهای دو سوی زمین توسط عکاسان حاضر در اطراف زمین ثبت شد اما این تصویر نمایش غرور بچه های مستعد ما را در روز فینال تاریخی لیگ برتر لقب گرفت.

جایی که دوم شدیم اما مثل یک قهرمان قدم زدیم و این تازه اول راهی است که مجموعه ما در دشتستان بزرگ آغاز کرده است.

گامهای استوار نونهالان ما در لیگ برتر نوجوانان ایران فصلی آتی محکم تر خواهید دید.مجموعه ای که در برازجان توسط پارسی ها شکل گرفته ،اکنون یک برند قابل اتکا در ایران است که خیلی از استعدادها دوست دارند عضوی از مجموعه پارس در لیگ برتر ایران باشند.

      


دیدگاه ها
دیدگاه کاربران