جدول لیگ برتر فوتبال جوانان استان بوشهر فصل 97-96 جام(برنا لیگ)

# تیم P W D L F A GD PTS
1 پارس برازجان 4 4 - - 11 3 8 12
2 کارگز بنه گز 4 3 1 - 5 1 4 10
3 امید گناوه 3 3 - - 12 2 10 9
4 امید اهرم 3 1 1 1 4 2 2 4
5 مجتمع گاز پارس جنوبی جم 4 1 - 3 4 8 4 - 3
6 سیراف کنگان 4 1 - 3 4 10 6 - 3
7 توحید آبدان 3 - 2 1 1 5 4 - 2
8 فجرصبا بوشهر 3 - 1 2 2 7 5 - 1
9 پیروزی برازجان 4 - 1 3 2 7 5 - 1
10 -                

جدول لیگ برتر فوتبال نوجوانان استان بوشهر 97-96 جام(نسل نو)

# تیم P W D L F A GD PTS
1 استقلال بوشهر 4 3 1 - 18 4 14 10
2 انرژی پارس جنوبی جم 4 3 - 1 20 3 17 9
3 پرسپولیس دیر 3 3 - - 10 1 9 9
4 سپاهان عالیشهر 4 2 - 2 6 6 0 6
5 سپاهان گناوه 3 1 1 1 8 9 10 4
6 پارس خلیج فارس بوشهر 3 - 3 - 3 3 0 3
7 خلیج فارس پنبه ریزبوشهر 4 1 - 3 7 12 5 - 3
8 آبی پوشان تنگ زرددشتستان 4 - 1 3 7 31 24 - 1
9 مجتمع گازپارس جنوبی جم 3 - - 3 2 12 10 - 0
10 - - - - - - -  - -