تصاویر :جوانان پارس برازجان و گاز پارس جنوبی (2)

08:07:41 1395-10-4
561

گزارش تصویری دیدار تیمهای پارس دشتستان و مجتمع گاز پارس جنوبی جم به روایت دوربین محمدرضا زائریعکس: محمدرضا زائری fcpars.ir

 

عکس: محمدرضا زائری fcpars.ir

 

عکس: محمدرضا زائری fcpars.ir

 

عکس: محمدرضا زائری fcpars.ir

 

عکس: محمدرضا زائری fcpars.ir

 

عکس: محمدرضا زائری fcpars.ir

 

عکس: محمدرضا زائری fcpars.ir

 

عکس: محمدرضا زائری fcpars.ir
مجتمع گاز پارس جنوبی