اسامی راه یافتگان فوتبال اموزان مدارس فوتبال دشتستان به اردوی استانی رده زیر دوازده سال

23:38:11 1396-5-29
535با برگزاری پنجمین فستیوال استان بوشهر در رده زیر دوازده سال که با درخشش فوتبال اموزان مدرسه فوتبال پارسه و آکادمی فوتبال پارس دشتستان در این دوره از بازی ها همراه بود ، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات فوتبال استان بوشهر اسامی راه یافتگان به اردوی استانی از دشتستان بزرگ به شرح زیر اعلام گردید :

ابوالفضل فطرس ، امیرحسین معینی ، کیارش گرمسیری و مرتضی منجمی از آکادمی فوتبال پارس دشتستان

ابوالفضل باصولی و ابوالفضل بوستانی از مدرسه فوتبال پارسه دشتستان

فوتبال آموزان ذکر شده سه شنبه مورخه 96/5/31 ساعت 17:00 با همراه داشتن اصل شناسنامه در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر حضور یابند .

رده زیر ۱۲ سال