برگزاری مسابقات زیر 15 سال در فصل 97 / 96

10:01:06 1396-3-9
361

کمیته مسابقات سازمان لیگ از برگزاری مسابقات زیر 15 سال در ‏فصل 97-96 خبر داد.‏به گزارش " خبرگزاری پارس "  ؛ کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ‏اعلام کرد:  از فصل 97-96 در تقویم مسابقات سازمان لیگ علاوه بر ‏مسابقات رده های سنی ، مسابقات زیر 15 سال نیز گنجانده و اجرا می ‏شود بنابراین هیات فوتبال استان ها باید نسبت به برگزاری مسابقات ‏زیر 15 سال اقدام کرده تا علاوه بر معرفی تیم ها در سایر رده های ‏سنی تیم های زیر 15 سال را نیز جهت حضور در مسابقات مناطق ‏معرفی نمایند.‏

زیر 15 سال