برگزاری فستیوال

16:52:24 1397-11-18
46               برگزاری فستیوال

 

باحضور:

  مدرسه فوتبال پیشرفته پارسه

 اکادمی فوتبال پارس

 مدرسه فوتبال خلیج فارس شیراز

(بزرگترین مدرسه فوتبال استان فارس، حاظر در لیگ برتر نونهالان، نوجوانان و جوانان کشور)

شامل رده های
زیر هشت سال
زیر نه سال
زیر ده سال
زیر یازده سال
زیر دوازده سال

(اکادمی فوتبال و مدرسه فوتبال پیشرفته می باشد)

 زمان جمعه 97/11/19

ساعت حضور
رده های زیر 8/9/10/11 سال اکادمی و مدرسه فوتبال پیشرفته
ساعت 14:00

زمان حضور رده های زیر دوازده سال اکادمی و مدرسه پیشرفته
ساعت15:45

 انشاالله اگر تیم ها بموقع حاضر باشند زمان اتمام قریبا دو ساعت بعد از حضور

 مکان ورزشگاه اموزش و پرورش

 با توجه به اینکه خانواده های تیم شیرازی همراه فوتبال اموزان تشریف می اورند
از خانواده ها دعوت بعمل می اید جهت انگیزه به فوتبال اموزان ،دلگرمی همکاران، حمایت و لذت بردن از تماشای فرزندانمان  حضور یابند.
منتظر قدوم سبزتان هستیم