اسامی قبول شدگان مدرسه فوتبال پیشرفته رده ی زیر نه سال

20:33:50 1397-7-18
373اسامی قبول شدگان مدرسه فوتبال پیشرفته رده ی زیر نه سال

ماهان کریمی
سهیل زکی
پارسا ذهبی
عرفان سراج زاده
امیرعلی برازجانی
امیررضا حیدری
کاوه گرمسیری
پرهام مامشی
محمد رستمی
امیرحسین صحراکار
میلاد نعیمی
سینا بوستانی

کسانی که ثبتنام ننموده اند پنجشنبه شب ساعت 19 الی 21 جهت ثبت نام به ورزشگاه کارگران بالاتر از بیمارستان تامین اجتماعی مراجعه نمایند

و یا حتما هماهنگ نمایید

باسپاس