تمرینات رئال برای بازی مقابل ژیرونا بدون غایب آغاز می شود

11:42:16 1396-12-22
160

زیدان در تمرین امروز خود هیچ غایبی ندارد.به گزارش " خبرگزاری پارس "،  زیدان در تمرین امروز همه بازیکنان را دارد. رئال از امروز تمریناتش را برای بازی مقابل ژیرونا آغاز می کند که همه شامل واران در تمرین حضور خواهند داشت.

واران که با ابروی شکافته بازی با ایبار را ترک کرد نیز مشکلی برای بازی مقابل ژیرونا ندارد.

زیدان رئال مادرید ژیرونا واران ایبار اخبار ورزشی خبرگزاری پارس فوتبال