سرمربی سوسیه داد:”درنیمه اول خیلی ضعیف بودیم”

15:02:45 1396-11-22
209

سرمربی سوسیه داد: نیمه اول خیلی ضعیف بود و کار را برای رئال آسان کردیم.به گزارش " خبرگزاری پارس"،  اوزه بیو سرمربی سوسیه داد در مورد شکست در برنابئو گفت :” خیلی ناراحت شدیم. آن طور که انتظار داشتیم بازی نکردیم. نیمه اول خیلی ضعیف بود و کار را برای رئال آسان کردیم. نیمه اول بسیار ضعیف بود. به حریف فشار نیاوردیم و خوب دفاع نکردیم. ”

وی در ادامه بیان کرد:” توضیحی برای جدی نگرفتن بازی توسط تیم دارم. باید واکنش نشان بدهیم چرا که هوادارانمان لیاقت ارائه چنین تصویری را نداشتند و باید تصویر بهتری را از تیم می دیدند.”

اوزه بیو سوسیه داد رئال مادرید اخبار ورزشی خبرگزاری پارس فوتبال