کارشناس داوری آس: پنالتی روی رونالدو گرفته نشد

14:58:26 1396-11-22
264

ایتورالده گونزالس کارشناس داوری آس در مورد قضاوت بازی رئال و سوسیه داد نوشت.به گزارش " خبرگزاری پارس "، جایگیری درست رونالدو: در دقیقه 1 رونالدو در موقعیتی صحیح و بدون افساید صاحب توپ شد و توپ را برای لوکاس وازکز ارسال کرد. بازیکن پرتغالی جایگیری خوبی داشت و در آفساید نبود. هرناندز هرناندز داور بازی به درستی رای به ادامه بازی داد.

پنالتی دلابیا: در دقیقه 26 ، رونالدو از سمت راست وارد محوطه جریمه سوسیه داد شد که توسط دلابیا سرنگون شد و داور باید پنالتی می گرفت.

کارت زرد به دلابیا : در دقیقه 46 ، دلابیا تکل خشنی روی لوکاس وازکز داشت و باید کارت زرد می گرفت.

کارت زرد به کارواخال: در دقیقه 47 کارواخال روی زوروتوزا خطا کرد اما داور به اشتباه کارت زرد نشان داد.

گل سالم رونالدو : در دقیقه 80 رونالدو در زمانی که بیل شوت زد در آفساید نبود و گلش سالم بود.

کارت زرد به کواچیچ : ماتئو در دقیقه 90 به علت اعتراض به داور کارت زرد دریافت کرد.

رونالدو لوکاس وازکز دلابیا کارواخال کواچیچ رئال مادرید اخبار ورزشی خبرگزاری پارس ایتورالده گونزالس سوسیه داد