عکس : تیم منتخب هفته هجدهم

10:43:01 1396-10-22
260

تیم منتخب هفته هجدهم از نگاه کارشناسان خبرگزاری پارسبه گزارش " خبرگزاری پارس " ، با پایان هفته هجدهم کارشناسان خبرگزاری پارس تیم منتخب هفته هجدهم لیگ دسته اول کشور را انتخاب کرد .

لیگ یک فوتبال خبرگزاری ورزشی پارس